الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی

الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی

خوشه کسب‌وکار: خوشه کسب‌وکار به واحدهای کسب‌وکارمتمرکز در یک منطقه جغرافیائی که با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه کرده و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترکی نیز برخوردارند، اطلاق می‌شود. خوشه‌های کسب‌وکار می‌توانند در هریک از زیر بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، هنری و صنایع دستی فعال باشند.

تحلیلی بر وضعیت موجود برنامه توسعه خوشه‌ای در کشور

تا پایان آذر ماه 1399، 526 خوشه کسب‌وکار در سطح استان‌های کشور شناسایی شده است که برنامه توسعه برای 32 خوشه در حال اجرا است و در 110 خوشه خاتمه یافته است. 55 خوشه صنعتی با سهم 10.4% متعلق به استان اصفهان بوده و استان‌های آذربایجان شرقی و مازندران با 40 و 38 خوشه در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

 

وضعیت توزیع استانی خوشه‌ها در کشور تا پایان آذر 1399
الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

تنوع فعالیت خوشه‌های کسب‌وکار شناسايی شده براساس 9 کد دورقمی آيسیك (زيربخش صنعتی) و يك زيربخش غیرصنعتی (ساير شامل گردشگری، پرورش گل و گیاه و…) در نمودار زیر نشان داده شده است. بیشترين گرايش‌های شناسايی شده خوشه‌ها مربوط به صنايع غذايی، آشامیدنی‌ها و دخانیات با سهم بیش از 34% و کمترين آن‌ها مربوط به صنايع کاغذی، مقوا و صحافی است.

 

تنوع فعالیت و سهم خوشه‌های کسب‌وکار شناسایی شده
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 

ازجمله مهمترين دستاوردهای ساختاری و اقتصادی اجرای پروژه‌های توسعه خوشه‌ای، می‌توان به افزايش میزان اشتغال، فروش و صادرات در بنگاه‌های تحت حمايت برنامه توسعه خوشه‌ای و تعداد بنگاه‌ها اشاره کرد که به ترتیب با درصد رشد 15%، 150%، 24% و 12% همراه بوده‌اند.

در نمودار بالا سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی از GDP در طی سال‌های 1392-1400 را در می‌توان دید.

 

سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی از GDP به قیمت‌های جاری
الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی
منبع: مرکز آمار ایران

 

لازم بذکر است که گروه صنعت شامل صنعت، معدن (استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن)، ساختمان و انرژی می‌باشد. در شکل زیر تقصیم بندی تاثیر گروه صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در قلب نمودار سالانه نمایش داده شده است.

 

سهم ارزش افزوده گروه صنعت از GDP به قیمت‌های جاری
منبع: مرکز آمار ایران

ارزیابی برنامه توسعه خوشه‌ای:

برای ارزیابی توسعه خوشه‌ای از شش شاخص استفاده شده است که زیر آمده است.

شاخص توسعه یافتگی: براساس آمار خوشه‌های کسب‌وکار در حال توسعه و خاتمه يافته کشور تا پايان آذرماه 1399، از مجموع 526 خوشه کسب وکار شناسايی شده، سهم خوشه‌هايی که در مراحل آغازین هستند حدود 73% و سهم خوشه‌های درحال توسعه و خاتمه يافته به ترتیب 6 و 21 درصد است.

شاخص میزان صنعتی بودن: تا پايان سال 1398، تنها 5% از تولیدات بنگاه‌های تحت حمايت برنامه خوشه‌ای، از سطح مكانیزاسیون بالا بهره برده‌اند و مابقی تولیدات به نسبت سطح مكانيزاسيون سهم 60 و 35 درصد به ترتیب با سطح مكانیزاسیون متوسط و پايین تولید شده‌اند.

شاخص کیفیت تولیدات: کیفیت محصولات تولیدی در خوشه‌های شناسايی شده در مقايسه با رقبای داخلی و خارجی در اغلب موارد ضعیف‌تر و از سطح کیفی پايین‌تری برخوردار است. به‌گونه‌ای که 53% محصولات تولیدی اين خوشه‌ها با کیفیت پايین، برآورد شده و تنها 12% تولیدات از کیفیت بالا برخوردار است.

شاخص سطح تخصص یافتگی: سطح تخصص يافتگی بنگاه‌ها در خوشه‌های صنعتی شناسايی شده تا پايان سال 1398 نشان می‌دهد حدود 64% بنگاه‌ها از سطح تخصص يافتگی پايین و عملاً اشتراك‌گذاری کم در فعالیت‌های زنجیره ارزش برخوردار بوده‌اند. بنگاه‌هايی که در سطح تخصص يافتگی متوسط قرار گرفته‌اند 28% و تنها 8% از بنگاه‌ها از سطح تخصص‌ يافتگی بالا بهره می‌برند.

شاخص مهارت نیروی کار: حدود 62% از نیروی کار خوشه‌های صنعتی دارای اشتغال دائم و مابقی نیز دارای اشتغال فصلی هستند. نیروهای نیمه ماهر و غیر ماهر به ترتیب حدود 56 و 39 درصد از نیروی کار شاغل در خوشه‌های صنعتی شناسايی شده را شامل می‌شوند که نشان می‌دهد بهره‌مندی ضعیفی از مزايای تخصص‌گرايی و بهره‌گیری از نیروی کار ماهر صورت گرفته است.

شاخص سطح فناوری: تنها 1%  از فناوری مورد استفاده در واحدهای خوشه‌های کسب‌وکار شناسايی شده از فناوری پیشرفته و بالا استفاده می‌کنند و فناوری متوسط و پايین به‌ترتیب 54 و 45 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

تحقیق توسعه تولید ناخالص ملی

تاثیر تحقیق و توسعه/ اقتصاد دانش بنیان بر تولید ناخالص داخلی

زمان مطالعه: 1 دقیقه

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری وضعیت رفاه و مقدار فعالیت‌ اقتصادی در کشور است. در گذشته  GDP با استفاده از مقدار تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص برای یک کشور  تعریف شده است، و تاثیر هزینه تحقیق و پژوهش به دلیل احتمال محاسبه دوباره تاثیر کالا یا خدمات در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی دیده نشده است. با این اوصاف تاثیر هزینه تحقیق و پژوهش تا سال 2013 در اندازه‌گیریGDP  در نظر گرفته نشده است.

در آمریکا سال 2013 هزینه تحقیق و پژوهش به عنوان سرمایه‌گذاری شناخته شد، در نتیجه بعد از آن هزینه تحقیق و پژوهش به عنوان گزینه‌ای موثر بر تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این موضوع همچنین جدا از آمریکا در سال 2009 در کمیسیون آماری سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت، که با در نظر گرفتن تحقیق و پژوهش به عنوان زمینه سرمایه گذاری به صورت میانگین 3.5 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حاصل شد.

در شکل زیر درصد هزینه مقدار تولید ناخالص داخلی ایران برای تحقیق وتوسعه در سال‌های 2002 تا 2019 نمایش داده شده است، این درصد به عنوان شاخص شدت تحقیق و توسعه و به عبارتی رشد شرکت‌های دانش بنیان در داخل کشور می‌باشد:

تحقیق توسعه تولید ناخالص ملی
درصد GDP اختصاص داده شده به تحقیق و پژوهش در ایران از سال 2002 تا 2019 (World bank)

 

مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار این شاخص در سال 2019 برابر 0.8 درصد می‌باشد، که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مقدار پایینی می‌باشد.

#اقتصاد دانش بنیان

#تحقیق و توسعه

#تولید ناخالص داخلی (GDP)

#شدت تحقیق و توسعه

منبع:                                                                                                                 

data.worldbank.org

Impact of Including R&D in GDP (stlouisfed.org)

Tavanmandi-enerji

توانمندی‌ها در حوزه آب، انرژی و مهندسی فرآیند و بهینه‌سازی

حوزه های اصلی فعالیت

فهرست توانمندی ها در حوزه شیرین سازی آب

vطراحی و ساخت سیستم های تولید آب شیرین در مقیاس 3 الی 500 متر مکعب در شبانه روز ایستگاهی
vطراحی و ساخت سیستم های تولید آب شیرین در مقیاس 3 الی 30 متر مکعب در شبانه روز پرتابل
vپشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش به سیستم های شیرین سازی آب از طریق توسعه سامانه پایش و کنترل
vطراحی و ساخت سامانه های تولید همزمان حرارت و توان و آب شیرین مبتنی بر ترکیب موتور های گازسوز (دیزلی) و سیستم های تولید آب شیرین حرارتی مقیاس کوچک و دما پایین
vطراحی، ساخت و اورهال پمپ های سیستم های دریایی تولید آب شیرین (سوپر آلیاژ)

فهرست توانمندی ها در حوزه تولید همزمان حرارت، توان و توسعه برق اضطراری

vطراحی و توسعه نیروگاه های تولید همزمان حرارت و توان در مقیاس چند صد کیلووات تا 25 مگاوات گازسوز و دیزلی دائم کار و اضطراری
vطراحی و ساخت سامانه های تولید همزمان حرارت و توان پرتابل دیزلی برای شرایط بحران و اضطرار
vطراحی و توسعه نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی شرایط اضطراری دیزلی و گازسوز (دست دوم)
vطراحی و ساخت سامانه های استحصال حرارت مازاد فرایند های صنعتی و تولید محصولات ارزشمند مانند بخار آب، هوای گرم، آب گرم و آب شیرین
vتامین تجهیزات نیروگاهی در برند های مطرح 

فهرست توانمندی ها در حوزه مهندسی فرآیند و طراحی تجهیزات آزمایشگاهی

vشبیه سازی و بهینه سازی فرآیند های شیمیایی و انرژی بر در سطح صنایع
vطراحی و توسعه پروسه های تولیدی در حوزه محصولات انرژی بر
vطراحی و ساخت تست استندهای آزمایشگاهی درحوزه انرژی و فرآیند های شیمیایی
vارزیابی فرآیند های شیمیایی و انرژی بر در کارخانه جات صنعتی و ارائه راهکارهای بهینه سازی
vتدوین طرح های امکان سنجی فنی و اقتصادی پروسه های صنعتی، شیمیایی و انرژی بر

فهرست توانمندی ها در حوزه سامانه های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی

vطراحی و توسعه نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه از چند کیلووات تا چند مگاوات به همراه طرح فنی و اقتصادی قابل ارائه به نهاد های مالی و اعتباری
vطراحی و توسعه نیروگاه منفصل از شبکه و تامین انرژی پایدار (بر اساس قوانین جاری کشور از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان) و ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی مربوطه
vطراحی و توسعه نیروگاه های بادی در مقیاس کیلوواتی و مگاواتی
vطراحی و توسعه نیروگاه های هیبریدی خورشیدی، موتور دیزل و شبکه ذخیره سازی انرژی به منظور تولید پایدار

فهرست توانمندی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

vممیزی انرژی صنایع و ارائه راهکار های بهینه سازی مصرف انرژی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی ISO50001
vطراحی و تدوین نرم افزارهای مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی در سطح صنایع و محاسبه نرم (Norm) و سرانه مصرف انرژی
vبهینه سازی سیستم روشنایی و استفاده از نور طبیعی و هوشمند سازی مصارف روشنایی
vکنتور گذاری و مانیتورینگ مصارف انرژی الکتریکی و گاز طبیعی

فهرست توانمندی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

vارزیابی حرارتی مجموعه های صنعتی توسط دوربین های حرارتی و شناسایی منابع اتلافی انرژی و ارائه راهکار های کاهش مصرف انرژی حرارتی
vمدیریت مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی و مباحثی همچون نصب درایو و سافت استارت و اتلافات حرارتی
vمدیریت مصرف انرژی در موتور خانه ها و سیستم های گرمایشی و ارتقاء راندمان موتورخانه ها و دیگ های آب گرم و بخار و نصب اکونومایزر

فهرست توانمندی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

vارتقاء سامانه های سرمایشی و بهینه سازی سیستم های سرمایشی و تدوین طرح های فنی و اقتصادی مربوطه
vارائه دوره های آموزشی در حوزه انرژی، مدیریت مصرف و انرژی های تجدید پذیر و تربیت کارشناسان حوزه انرژی
vبازدید از خطوط و تجهیزات انرژی بر و ارائه راهکارهای بهینه سازی و تدوین طرح های فنی و اقتصادی مربوطه
vطراحی و ساخت ساختمان های با سطح مصرف انرژی پایین و صفر
vاستقرار سیستم مدیریت آب و ترسیم نمودار جریان آب در مجموعه های صنعتی و تدوین طرح های بازچرخانی و مصرف بهینه آب

فهرست توانمندی ها در حوزه تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

vطراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی
vطراحی و ساخت پکیج های  تصفیه فاضلاب صنعتی
vارائه راهکارهایی به منظور بازچرخانی آب در سطح صنایع
vطراحی و اجرای سامانه های آب خاکستری
vطراحی و اجرای سامانه های جمع آوری آب باران

چرا راهکارهای شرکت فناوران شریف را پیشنهاد می کنیم؟

vاستفاده از نیروهای جوان، متعهد و متخصص در حوزه های کاری
vاشراف به حوزه های کاری و فعالیت های صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی
vشناسایی و اشراف به شبکه تولید کنندگان و تامین کنندگان داخلی و بین المللی
vاتخاذ رویکرد دانش بنیان و استفاده از روش های علمی روز در تدوین راهکار های پیشنهادی
vتسلط به نرم افزار های روز در حوزه طراحی و ساخت سامانه های حوزه آب و انرژی
vوجود روحیه کار تیمی و استفاده از تجربیات موجود در کشور و جهان و حرکت در موازات تجربیات
fullsizeoutput_506-1024x768

اقتصاد چرخشی (Circular economy)

اقتصاد چرخشی (Circular economy) یکی از مدل­ های نوین تولید و مصرف در دنیا است، که صنایع مختلف در راستای توسعه پایدار می­ توانند از آن بهره­ مند شوند. فعالیت­ های اقتصاد چرخشی شامل موارد زیر می­ شود:

●   استفاده مجدد (reusing)

●   تعمیرات و نگهداری(repairing)

●   بازیافت (recycling)

زنجیره تمامی صنایع فرآیندی از اقتصاد خطی (Linear economy) استفاده می ­کندکه در آن مواد اولیه (خوراک فرآیند) وارد سیستم فرآوری شده و بعد از انجام فرآیند و تولید محصولات هدف، ضایعات/پسماند و پساب زیادی تولید و وارد محیط می­ شود، از طرفی محصولات هدف هم بعد از گذراندن دوره مصرف آن­ها به عنوان ضایعات وارد طبیعت می­ شوند.

اما در اقتصاد چرخشی این زنجیره شکسته شده و در راستای توسعه پایدار تمامی فعالیت ­های اقتصادی، زیست محیطی و مدیریت منابع را در نظر می­ گیرد که نتیجه آن کاهش مصرف منابع (مواد، انرژی و …)، کاهش تولید پسماند و ضایعات می­ شود.

Doctor Process در مجموعه فعالیت ­های خود از مفهوم اقتصاد چرخشی بهره می­ برد.