الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی

الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی

خوشه کسب‌وکار: خوشه کسب‌وکار به واحدهای کسب‌وکارمتمرکز در یک منطقه جغرافیائی که با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه کرده و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترکی نیز برخوردارند، اطلاق می‌شود. خوشه‌های کسب‌وکار می‌توانند در هریک از زیر بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، هنری و صنایع دستی فعال باشند.

تحلیلی بر وضعیت موجود برنامه توسعه خوشه‌ای در کشور

تا پایان آذر ماه 1399، 526 خوشه کسب‌وکار در سطح استان‌های کشور شناسایی شده است که برنامه توسعه برای 32 خوشه در حال اجرا است و در 110 خوشه خاتمه یافته است. 55 خوشه صنعتی با سهم 10.4% متعلق به استان اصفهان بوده و استان‌های آذربایجان شرقی و مازندران با 40 و 38 خوشه در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

 

وضعیت توزیع استانی خوشه‌ها در کشور تا پایان آذر 1399
الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

تنوع فعالیت خوشه‌های کسب‌وکار شناسايی شده براساس 9 کد دورقمی آيسیك (زيربخش صنعتی) و يك زيربخش غیرصنعتی (ساير شامل گردشگری، پرورش گل و گیاه و…) در نمودار زیر نشان داده شده است. بیشترين گرايش‌های شناسايی شده خوشه‌ها مربوط به صنايع غذايی، آشامیدنی‌ها و دخانیات با سهم بیش از 34% و کمترين آن‌ها مربوط به صنايع کاغذی، مقوا و صحافی است.

 

تنوع فعالیت و سهم خوشه‌های کسب‌وکار شناسایی شده
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 

ازجمله مهمترين دستاوردهای ساختاری و اقتصادی اجرای پروژه‌های توسعه خوشه‌ای، می‌توان به افزايش میزان اشتغال، فروش و صادرات در بنگاه‌های تحت حمايت برنامه توسعه خوشه‌ای و تعداد بنگاه‌ها اشاره کرد که به ترتیب با درصد رشد 15%، 150%، 24% و 12% همراه بوده‌اند.

در نمودار بالا سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی از GDP در طی سال‌های 1392-1400 را در می‌توان دید.

 

سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی از GDP به قیمت‌های جاری
الگوی توسعه خوشه‌ای کسب و کارها و تاثیر آن ها بر تولید ناخالص داخلی
منبع: مرکز آمار ایران

 

لازم بذکر است که گروه صنعت شامل صنعت، معدن (استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن)، ساختمان و انرژی می‌باشد. در شکل زیر تقصیم بندی تاثیر گروه صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در قلب نمودار سالانه نمایش داده شده است.

 

سهم ارزش افزوده گروه صنعت از GDP به قیمت‌های جاری
منبع: مرکز آمار ایران

ارزیابی برنامه توسعه خوشه‌ای:

برای ارزیابی توسعه خوشه‌ای از شش شاخص استفاده شده است که زیر آمده است.

شاخص توسعه یافتگی: براساس آمار خوشه‌های کسب‌وکار در حال توسعه و خاتمه يافته کشور تا پايان آذرماه 1399، از مجموع 526 خوشه کسب وکار شناسايی شده، سهم خوشه‌هايی که در مراحل آغازین هستند حدود 73% و سهم خوشه‌های درحال توسعه و خاتمه يافته به ترتیب 6 و 21 درصد است.

شاخص میزان صنعتی بودن: تا پايان سال 1398، تنها 5% از تولیدات بنگاه‌های تحت حمايت برنامه خوشه‌ای، از سطح مكانیزاسیون بالا بهره برده‌اند و مابقی تولیدات به نسبت سطح مكانيزاسيون سهم 60 و 35 درصد به ترتیب با سطح مكانیزاسیون متوسط و پايین تولید شده‌اند.

شاخص کیفیت تولیدات: کیفیت محصولات تولیدی در خوشه‌های شناسايی شده در مقايسه با رقبای داخلی و خارجی در اغلب موارد ضعیف‌تر و از سطح کیفی پايین‌تری برخوردار است. به‌گونه‌ای که 53% محصولات تولیدی اين خوشه‌ها با کیفیت پايین، برآورد شده و تنها 12% تولیدات از کیفیت بالا برخوردار است.

شاخص سطح تخصص یافتگی: سطح تخصص يافتگی بنگاه‌ها در خوشه‌های صنعتی شناسايی شده تا پايان سال 1398 نشان می‌دهد حدود 64% بنگاه‌ها از سطح تخصص يافتگی پايین و عملاً اشتراك‌گذاری کم در فعالیت‌های زنجیره ارزش برخوردار بوده‌اند. بنگاه‌هايی که در سطح تخصص يافتگی متوسط قرار گرفته‌اند 28% و تنها 8% از بنگاه‌ها از سطح تخصص‌ يافتگی بالا بهره می‌برند.

شاخص مهارت نیروی کار: حدود 62% از نیروی کار خوشه‌های صنعتی دارای اشتغال دائم و مابقی نیز دارای اشتغال فصلی هستند. نیروهای نیمه ماهر و غیر ماهر به ترتیب حدود 56 و 39 درصد از نیروی کار شاغل در خوشه‌های صنعتی شناسايی شده را شامل می‌شوند که نشان می‌دهد بهره‌مندی ضعیفی از مزايای تخصص‌گرايی و بهره‌گیری از نیروی کار ماهر صورت گرفته است.

شاخص سطح فناوری: تنها 1%  از فناوری مورد استفاده در واحدهای خوشه‌های کسب‌وکار شناسايی شده از فناوری پیشرفته و بالا استفاده می‌کنند و فناوری متوسط و پايین به‌ترتیب 54 و 45 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

تحقیق توسعه تولید ناخالص ملی

تاثیر تحقیق و توسعه/ اقتصاد دانش بنیان بر تولید ناخالص داخلی

زمان مطالعه: 1 دقیقه

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری وضعیت رفاه و مقدار فعالیت‌ اقتصادی در کشور است. در گذشته  GDP با استفاده از مقدار تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص برای یک کشور  تعریف شده است، و تاثیر هزینه تحقیق و پژوهش به دلیل احتمال محاسبه دوباره تاثیر کالا یا خدمات در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی دیده نشده است. با این اوصاف تاثیر هزینه تحقیق و پژوهش تا سال 2013 در اندازه‌گیریGDP  در نظر گرفته نشده است.

در آمریکا سال 2013 هزینه تحقیق و پژوهش به عنوان سرمایه‌گذاری شناخته شد، در نتیجه بعد از آن هزینه تحقیق و پژوهش به عنوان گزینه‌ای موثر بر تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این موضوع همچنین جدا از آمریکا در سال 2009 در کمیسیون آماری سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت، که با در نظر گرفتن تحقیق و پژوهش به عنوان زمینه سرمایه گذاری به صورت میانگین 3.5 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حاصل شد.

در شکل زیر درصد هزینه مقدار تولید ناخالص داخلی ایران برای تحقیق وتوسعه در سال‌های 2002 تا 2019 نمایش داده شده است، این درصد به عنوان شاخص شدت تحقیق و توسعه و به عبارتی رشد شرکت‌های دانش بنیان در داخل کشور می‌باشد:

تحقیق توسعه تولید ناخالص ملی
درصد GDP اختصاص داده شده به تحقیق و پژوهش در ایران از سال 2002 تا 2019 (World bank)

 

مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار این شاخص در سال 2019 برابر 0.8 درصد می‌باشد، که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مقدار پایینی می‌باشد.

#اقتصاد دانش بنیان

#تحقیق و توسعه

#تولید ناخالص داخلی (GDP)

#شدت تحقیق و توسعه

منبع:                                                                                                                 

data.worldbank.org

Impact of Including R&D in GDP (stlouisfed.org)

Tavanmandi-enerji

توانمندی‌ها در حوزه آب، انرژی و مهندسی فرآیند و بهینه‌سازی

حوزه های اصلی فعالیت

فهرست توانمندی ها در حوزه شیرین سازی آب

vطراحی و ساخت سیستم های تولید آب شیرین در مقیاس 3 الی 500 متر مکعب در شبانه روز ایستگاهی
vطراحی و ساخت سیستم های تولید آب شیرین در مقیاس 3 الی 30 متر مکعب در شبانه روز پرتابل
vپشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش به سیستم های شیرین سازی آب از طریق توسعه سامانه پایش و کنترل
vطراحی و ساخت سامانه های تولید همزمان حرارت و توان و آب شیرین مبتنی بر ترکیب موتور های گازسوز (دیزلی) و سیستم های تولید آب شیرین حرارتی مقیاس کوچک و دما پایین
vطراحی، ساخت و اورهال پمپ های سیستم های دریایی تولید آب شیرین (سوپر آلیاژ)

فهرست توانمندی ها در حوزه تولید همزمان حرارت، توان و توسعه برق اضطراری

vطراحی و توسعه نیروگاه های تولید همزمان حرارت و توان در مقیاس چند صد کیلووات تا 25 مگاوات گازسوز و دیزلی دائم کار و اضطراری
vطراحی و ساخت سامانه های تولید همزمان حرارت و توان پرتابل دیزلی برای شرایط بحران و اضطرار
vطراحی و توسعه نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی شرایط اضطراری دیزلی و گازسوز (دست دوم)
vطراحی و ساخت سامانه های استحصال حرارت مازاد فرایند های صنعتی و تولید محصولات ارزشمند مانند بخار آب، هوای گرم، آب گرم و آب شیرین
vتامین تجهیزات نیروگاهی در برند های مطرح 

فهرست توانمندی ها در حوزه مهندسی فرآیند و طراحی تجهیزات آزمایشگاهی

vشبیه سازی و بهینه سازی فرآیند های شیمیایی و انرژی بر در سطح صنایع
vطراحی و توسعه پروسه های تولیدی در حوزه محصولات انرژی بر
vطراحی و ساخت تست استندهای آزمایشگاهی درحوزه انرژی و فرآیند های شیمیایی
vارزیابی فرآیند های شیمیایی و انرژی بر در کارخانه جات صنعتی و ارائه راهکارهای بهینه سازی
vتدوین طرح های امکان سنجی فنی و اقتصادی پروسه های صنعتی، شیمیایی و انرژی بر

فهرست توانمندی ها در حوزه سامانه های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی

vطراحی و توسعه نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه از چند کیلووات تا چند مگاوات به همراه طرح فنی و اقتصادی قابل ارائه به نهاد های مالی و اعتباری
vطراحی و توسعه نیروگاه منفصل از شبکه و تامین انرژی پایدار (بر اساس قوانین جاری کشور از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان) و ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی مربوطه
vطراحی و توسعه نیروگاه های بادی در مقیاس کیلوواتی و مگاواتی
vطراحی و توسعه نیروگاه های هیبریدی خورشیدی، موتور دیزل و شبکه ذخیره سازی انرژی به منظور تولید پایدار

فهرست توانمندی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

vممیزی انرژی صنایع و ارائه راهکار های بهینه سازی مصرف انرژی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی ISO50001
vطراحی و تدوین نرم افزارهای مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی در سطح صنایع و محاسبه نرم (Norm) و سرانه مصرف انرژی
vبهینه سازی سیستم روشنایی و استفاده از نور طبیعی و هوشمند سازی مصارف روشنایی
vکنتور گذاری و مانیتورینگ مصارف انرژی الکتریکی و گاز طبیعی

فهرست توانمندی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

vارزیابی حرارتی مجموعه های صنعتی توسط دوربین های حرارتی و شناسایی منابع اتلافی انرژی و ارائه راهکار های کاهش مصرف انرژی حرارتی
vمدیریت مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی و مباحثی همچون نصب درایو و سافت استارت و اتلافات حرارتی
vمدیریت مصرف انرژی در موتور خانه ها و سیستم های گرمایشی و ارتقاء راندمان موتورخانه ها و دیگ های آب گرم و بخار و نصب اکونومایزر

فهرست توانمندی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

vارتقاء سامانه های سرمایشی و بهینه سازی سیستم های سرمایشی و تدوین طرح های فنی و اقتصادی مربوطه
vارائه دوره های آموزشی در حوزه انرژی، مدیریت مصرف و انرژی های تجدید پذیر و تربیت کارشناسان حوزه انرژی
vبازدید از خطوط و تجهیزات انرژی بر و ارائه راهکارهای بهینه سازی و تدوین طرح های فنی و اقتصادی مربوطه
vطراحی و ساخت ساختمان های با سطح مصرف انرژی پایین و صفر
vاستقرار سیستم مدیریت آب و ترسیم نمودار جریان آب در مجموعه های صنعتی و تدوین طرح های بازچرخانی و مصرف بهینه آب

فهرست توانمندی ها در حوزه تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

vطراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی
vطراحی و ساخت پکیج های  تصفیه فاضلاب صنعتی
vارائه راهکارهایی به منظور بازچرخانی آب در سطح صنایع
vطراحی و اجرای سامانه های آب خاکستری
vطراحی و اجرای سامانه های جمع آوری آب باران

چرا راهکارهای شرکت فناوران شریف را پیشنهاد می کنیم؟

vاستفاده از نیروهای جوان، متعهد و متخصص در حوزه های کاری
vاشراف به حوزه های کاری و فعالیت های صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی
vشناسایی و اشراف به شبکه تولید کنندگان و تامین کنندگان داخلی و بین المللی
vاتخاذ رویکرد دانش بنیان و استفاده از روش های علمی روز در تدوین راهکار های پیشنهادی
vتسلط به نرم افزار های روز در حوزه طراحی و ساخت سامانه های حوزه آب و انرژی
vوجود روحیه کار تیمی و استفاده از تجربیات موجود در کشور و جهان و حرکت در موازات تجربیات
محرابیان-مصاحبه

انرژی نو

وزیر نیرو‌ در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی تشریح کرد:
برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین برق در سال جاری/ افزایش ۱۰۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌ها با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان
وزیر نیرو‌ در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین برق در سال ١۴٠١ را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، “علی اکبر محرابیان” وزیر نیرو در حاشیه جلسه کمیسیون‌ انرژی مجلس در جمع خبرنگاران افزود: مهم‌ترین مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون انرژی، ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته و تشریح برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین برق در سال ۱۴۰۱ بود. 
وی افزود: با همکاری دولت و مجلس و اقدامات انجام شده، خوشبختانه زمستان امسال در بخش خانگی خاموشی نداشتیم. در بخش تولید هم کمترین محدودیت را داشتیم به نحوی که روز گذشته آماری در خصوص رشد تولید فولاد ایران منتشر شد که مقام نخست را در دنیا کسب کرد و معنایش تامین انرژی و برق لازم برای این صنعت است. 
وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای سال‌جاری، افزود: امیدواریم که با انجام اقدامات پیش‌بینی شده بتوانیم فاصله بین تولید و مصرف را به حداقل رسانده و مشکلات مردم نسبت سال‌های گذشته به صورت چشمگیر کاهش پیدا کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه‌های این وزارتخانه حول محور توسعه طرح‌های نیروگاهی است، عنوان کرد: پیش‌بینی شده مجموعا ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود.  
محرابیان ادامه داد: ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن در چارچوب طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی است که بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده و مابقی تا تابستان به بهره‌برداری خواهد رسید.
وزیر نیرو ادامه داد: ۵۰۰ مگاوات را پیش‌بینی کردیم از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری کامل برسد و ۱۰۰۰ مگاوات هم ارتقای توان نیروگاه‌های موجود است که با طرح‌های دانش‌‌بنیانی که در این نیروگاه‌ها اجرا شده، آماده تابستان سال‌جاری خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: بدون اضافه کردن سوخت و سرمایه‌گذاری گسترده، با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه خواهد شد.

nanonews-20220224-085535

تولید انبوه هیدروژن با بهبود یک روش کلاسیک و قدیمی

محققان نشان دادند که می‌توان با اصلاحاتی در یک روش کلاسیک تولید هیدروژن، میزان تولید این گاز را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

آلومینیوم یک فلز بسیار واکنش‌پذیر است که می‌تواند اکسیژن را از مولکول‌های آب جدا کند و گاز هیدروژن تولید کند. استفاده گسترده از آن در محصولاتی که خیس می‌شوند هیچ خطری ندارد زیرا آلومینیوم فوراً با هوا واکنش می‌دهد و پوششی از اکسید آلومینیوم به دست می‌آورد که مانع از واکنش‌های بعدی می‌شود.

برای سال‌ها، محققان تلاش کرده‌اند تا راه‌های کارآمد و مقرون‌به‌صرفه‌ای برای استفاده از واکنش‌پذیری آلومینیوم برای تولید سوخت هیدروژن پاک بیابند. یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که کامپوزیت گالیم و آلومینیوم که به راحتی تولید می‌شود، نانوذرات آلومینیومی ایجاد می‌کند که به سرعت با آب در دمای اتاق واکنش می‌دهند و مقادیر زیادی هیدروژن تولید می‌کنند. گالیم پس از واکنش به راحتی برای استفاده مجدد بازیابی شد، که ۹۰ درصد هیدروژنی را به دست می‌آورد که از نظر تئوری می‌توان از واکنش تمام آلومینیوم موجود در کامپوزیت تولید کرد.

اسکات الیور، استاد شیمی دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «ما به هیچ ورودی انرژی نیاز نداریم، و هیدروژن دیوانه‌وار تولید می‌کند. من هرگز چیزی شبیه به آن ندیده‌ام.»

نتایج این پروژه در Applied Nano Materials منتشر شده است.

واکنش آلومینیوم و گالیم با آب از دهه ۱۹۷۰ شناخته شده است و ویدیوهای آن را به راحتی می‌توان به‌صورت آنلاین پیدا کرد. این فرآیند به این دلیل انجام می‌شود که گالیم، در دمای بالاتر از اتاق، پوشش اکسید آلومینیوم غیرفعال را حذف می‌کند و امکان تماس مستقیم آلومینیوم با آب را فراهم می‌کند. با این حال، این مطالعه جدید شامل چندین نوآوری و یافته‌های جدید است که می تواند به کاربردهای عملی منجر شود.

سینگارام گفت که این مطالعه از مکالمه‌ای که با دانشجویی به نام ایسای لوپز، یکی از نویسندگان مقاله، انجام داده بود نشات گرفته است. این دانشجو چند ویدیو دیده بود و شروع به آزمایش تولید هیدروژن از طریق آلومینیوم-گالیم در آشپزخانه خانه خود کرده بود.

سنگارام گفت: «او این کار را به روش علمی انجام نمی‌داد، بنابراین یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی را با او همراه کردم تا یک مطالعه سیستماتیک انجام دهند. فکر می‌کردم این مطالعه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد خوب برای او باشد که خروجی هیدروژن را از نسبت‌های مختلف گالیم و آلومینیوم اندازه‌گیری کند.»

مطالعات قبلی عمدتاً از مخلوط‌های غنی از آلومینیوم و گالیم یا در برخی موارد آلیاژهای پیچیده‌تر استفاده می‌کردند. اما آزمایشگاه سینگارام دریافت که تولید هیدروژن با کامپوزیت غنی از گالیوم افزایش یافته است. در واقع، نرخ تولید هیدروژن به قدری غیرمنتظره بالا بود که محققان فکر کردند باید چیزی اساساً متفاوت در مورد این آلیاژ غنی از گالیوم وجود داشته باشد.

الیور پیشنهاد کرد که تشکیل نانوذرات آلومینیوم می‌تواند دلیل افزایش تولید هیدروژن باشد و آزمایشگاه او تجهیزات مورد نیاز برای تعیین مشخصات آلیاژ در مقیاس نانو را دارد. محققان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس، تشکیل نانوذرات آلومینیوم را در یک کامپوزیت گالیم-آلومینیوم ۳:۱ نشان دادند که نسبت بهینه برای تولید هیدروژن است. سینگارام گفت: «گالیم نانوذرات را جدا می‌کند و از تجمع آن‌ها به ذرات بزرگتر جلوگیری می‌کند.»

این کامپوزیت را می‌توان با منابع آلومینیومی در دسترس، از جمله فویل یا قوطی‌های مستعمل، ساخت و کامپوزیت را می‌توان با پوشاندن آن با سیکلوهگزان برای مدت طولانی نگهداری کرد تا از رطوبت محافظت شود.

سینگارام گفت، اگرچه گالیوم فراوان نیست و نسبتاً گران است، اما می‌توان آن را چندین بار بازیابی کرد و دوباره از آن استفاده کرد بدون اینکه اثربخشی خود را از دست بدهد. با این حال، باید دید که آیا این فرآیند می‌تواند برای تولید تجاری هیدروژن کاربردی باشد یا خیر.

 

 

iot3

صنایع با استفاده از اینترنت اشیا کارآمدتر می‌شوند؛ افزایش تولیدات

فناوری اینترنت اشیا این امکان را فراهم می‌کند تا با کنترل از راه دور، بهره‌وری در صنایع مختلف افزایش یابد. این فناوری با ایجاد شبکه‌ای میان ابزارها، آنها را به هم متصل می‌کند.

اینترنت اشیا علم جدیدی نیست و سال‌ها است در دنیا به عنوان یکی از فناوری‌های کاربردی در توسعه صنایع و فناوری‌های نقش آفرینی می کند. این علم با ایجاد شبکه‌ای از ابزارها به بشر کمک می کند تا با سرعت و سهولت بیشتری کار خود را پیش ببرد.

کشاورزی، سلامت، آموزش، پزشکی، حمل‌ونقل، نساجی و غیره از جمله صنایع برخوردار از مزایای این فناوری هستند و کارآمدی خود را ارتقا داده‌اند. در این نوع از فناوری همه اشیا در هم تنیده می‌شوند و در قالب یک شبکه، اطلاعات و داده‌ها را در دسترس قرار می‌دهند. هر شی‌ای در اطراف ما پتانسیل این را دارد که به اینترنت متصل شود و رفتار ما با خودش را برنامه‌ریزی کند.

به همین دلیل صنایع به سمت استفاده از این فناوری حرکت کرده‌اند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند. این فناوری به مجموعه‌های صنعتی کمک می کند تا در کنار صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها، تولید محصولات و ارائه خدمات خود و ایمنی فضای کار و دستگاه‌ها را ارتقا دهند. 

شبکه‌های اینترنت اشیا صنعتی که تجهیزات هوشمند را به یکدیگر متصل کرده‌اند، باعث می شوند تا داده‌ها بین تمامی بخش‌ها از جمله افراد، کارخانه و غیره تبادل شود. مدیران بخش‌های صنعتی می‌توانند به کمک اینترنت اشیا صنعتی بر چگونگی انجام و پیشرفت فعالیت های شرکت خود نظارت داشته باشند. این کار آنها را در اتخاذ تدابیر درست مدیریتی یاری می‌کند.

اینترنت اشیا در ایران نیز جایگاه خود را به تدریج یافته است و امروز صنایع برای در اختیار داشتن و استفاده از این فناوری ترغیب شده‌اند. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با ورود به این عرصه زیرساخت‌های فناورانه توسعه آن را فراهم کرده‌اند.

 

ایران و دانش اینترنت اشیا

ایران بیستمین کشور در دنیا است که به دارندگان فناوری اینترنت اشیا پیوسته است. این مفهوم برای نخستین بار توسط یکی از کارآفرینان و توسعه دهندگان حوزه اینترنت مطرح شد و از آن زمان تاکنون با سرعت بالایی در حال توسعه یافتن است و امروز عددی بیش از 160 شرکت دانش بنیان در این حوزه فعالیت می کنند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند سهم ایران از بازار دو تریلیون دلاری اینترنت اشیا را بالا ببرند و برمبنای پیش‌بینی ها تا ١٠ سال آینده این بازار را به چهار تا ١١ تریلیون دلار برسانند.

فناوری اینترنت اشیا با تلاش فعالان این حوزه بومی‌سازی شده و فناوران ایرانی در آن نقش پررنگی را بازی خواهند کرد و ازاین رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه شناسایی و حمایت از این شرکت ها را دردستور کار قرار داد تا آنها را زیر یک سقف مشترک جمع کند، بازیگرانی که هر کدام نقشی موثر در توسعه این زیست‌بوم دارند.

 

توسعه صنعت نساجی با کمک اینترنت اشیا

به طور مثال شرکتی دانش‌بنیان به حوزه اینترنت اشیا و ارتباط آن با صنعت نساجی برآمد و توانست این حوزه را در کشور به سمت این فناوری سوق دهد. این مجموعه با تولید دستگاه کنترل از راه دور صنایع به یاری صنعت نساجی آمد و بهره وری آن را بالا برد.

 این محصول توسط شرکت بامداد ایده و فناوری آراز توسعه یافته است و این امکان را بوجود آورده که دستگاه های مختلف در صنایع نساجی برای مثال اگر یک کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، به یکدیگر متصل شوند و مدیریت فرآیند تسهیل شود.

دستگاه های مختلف بواسطه مودم به یکدیگر وصل می شوند و یک شبکه کنترل در کارخانه ایجاد می شود که از طریق آن شبکه مجموعه مدیریت می شود. بهره گیری از اینترنت اشیا این فرصت را ایجاد می‌کند تا در سیستم قطعی ایجاد نشود و اطلاعات نیز مفقود نشوند.

مجموعه دستگاه کنترل از راه دور، هزینه مدیرت مجموعه را به شدت کاهش می دهد و این امر سبب شده تا نظر مشتریان خارجی را نیز جلب کند و رویه صادرات دستگاه کنترل از راه دور با استفاده از اینترنت اشیا در دستور کار قرار گیرد. دستگاه کنترل از راه دور با وجود داشتن پشتیبانی، یک پنجم نمونه خارجی قیمت دارد.

فناوری اینترنت اشیا به رونق کسب و کارهای صنعتی منجر می شود و سرعت تغییرات را در بنگاه‌های اقتصادی بالا می برد. آمارها حاکی از این است که کسب و کارهایی که از اینترنت اشیا در زیرساخت‌های خود استفاده می کنند، بطور چشمگیری در زمینه های همچون امنیت، بهره‌وری و همچنین سودآوری، رشد داشته‌اند.

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

n00086065-b

توتال انرژی دست به کار توسعه فرآیندهای بازیافت پلاستیک می‌شود

هان‌یول مواد اولیه پلیمری بازیافتی با استفاده از به‌کارگیری فناوری فرآیند چرخه بالا (UpCycle Process)، در مجتمعی که قرار است در اسپانیا ساخته شود، تأمین خواهد کرد.
 
به گزارش زیست آنلاین از پلتس، شرکت تأمین‌کننده فناوری هانی‌ول (Honeywell) و شرکت فرانسوی توتال‌انرژی (TotalEnergies) قرار است فرآیند پیشرفته بازیافت پلاستیک را به‌عنوان بخشی از یک توافق راهبردی توسعه دهند.

بر اساس این قرارداد، هان‌یول مواد اولیه پلیمری بازیافتی با استفاده از به‌کارگیری فناوری فرآیند چرخه بالا (UpCycle Process)، در کارخانه‌ای که قرار است در اسپانیا ساخته شود، تأمین خواهد کرد.

توتال‌انرژی در کارخانه‌های خود در اروپا مواد اولیه پلیمری بازیافتی را به پلیمرهایی با کیفیت و مناسب برای تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع بسته‌بندی مواد غذای و دیگر مصارف نهایی، تبدیل می‌کند.

کارخانه فرآیند چرخه بالا (UpCycle) هانی‌ول حاصل سرمایه‌گذاری مشترک بین هانی‌ول و سایسیر (Sacyr)، شرکتی زیرساختی مستقر در اسپانیا، برای راه‌اندازی در سال 2023 میلادی برنامه‌ریزی شده و هدف آن فرآوری سالانه 30 هزار تن زباله‌های پلاستیکی مخلوط است.

بن اونز، معاون و مدیرکل راه‌حل‌های فناوری پایدار هانیول، گفت: تقاضای پلاستیک به رشد خود ادامه می‌دهد، بنابراین ایجاد ارتباط بین مدیریت زباله و تولید پلاستیک برای تقویت اقتصاد دایره‌ای صنعت پلاستیک بسیار مهم است.

بر اساس این بیانیه، انتظار می‌رود که این کارخانه با ظرفیت فرآوری 30 هزار تن زباله پلاستیکی مخلوط در سال 2023 آغاز به‌کار کند.

n00086048-b

افزایش تعداد پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین سرمایش و گرمایش اروپا

بر اساس گزارش یورو استات، در سال 2020 انرژی‌های تجدیدپذیر 23 درصد از کل انرژی مصرفی برای تامین حرارت و سرمایش را در اتحادیه اروپا از آن خود کردند. بر اساس همین گزارش این درصد در سال 2004 برابر با 12 درصد بود و در سال 2019 به 22 درصد اافزایش یافت.
 
به گزارش زیست آنلاین بر اساس گزارش یورو استات، در بین اعضای اتحادیه اروپا سوئد 66 درصد از انرژی مورد نیاز سرمایش و گرمایش خود را در سال 2020 از انرژی‌های تجدیدپذیر به دست آورد. در این کشور بیومس و پمپ‌های حرارتی بیشترین سهم را در تولید این انرژی دارند.

استونی و فنلاند هر دو 58 درصد، لتونی 57 درصد، دانمارک 51 درصد و لیتوانی 50 درصد از انرژی‌های مورد نیاز این دو بخش را از پروژه‌های تجدیدپذیر به دست آورند.

در کنار این کشورها ایسلند هم توانسته است 80 درصد از کل انرژی مصرفی برای سرمایش و گرمایش را از تجدیدپذیرها به دست آورد.  این کشور به منبع سرشاری از انرژی‌ زمین‌گرمایی دسترسی دارد.

در مقابل ایرلند فقط 6 درصد، هلند و بلژیک تنها 8 درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر در این بخش‌ها استفاده کرده‌اند.

fullsizeoutput_506-1024x768

اقتصاد چرخشی (Circular economy)

اقتصاد چرخشی (Circular economy) یکی از مدل­ های نوین تولید و مصرف در دنیا است، که صنایع مختلف در راستای توسعه پایدار می­ توانند از آن بهره­ مند شوند. فعالیت­ های اقتصاد چرخشی شامل موارد زیر می­ شود:

●   استفاده مجدد (reusing)

●   تعمیرات و نگهداری(repairing)

●   بازیافت (recycling)

زنجیره تمامی صنایع فرآیندی از اقتصاد خطی (Linear economy) استفاده می ­کندکه در آن مواد اولیه (خوراک فرآیند) وارد سیستم فرآوری شده و بعد از انجام فرآیند و تولید محصولات هدف، ضایعات/پسماند و پساب زیادی تولید و وارد محیط می­ شود، از طرفی محصولات هدف هم بعد از گذراندن دوره مصرف آن­ها به عنوان ضایعات وارد طبیعت می­ شوند.

اما در اقتصاد چرخشی این زنجیره شکسته شده و در راستای توسعه پایدار تمامی فعالیت ­های اقتصادی، زیست محیطی و مدیریت منابع را در نظر می­ گیرد که نتیجه آن کاهش مصرف منابع (مواد، انرژی و …)، کاهش تولید پسماند و ضایعات می­ شود.

Doctor Process در مجموعه فعالیت ­های خود از مفهوم اقتصاد چرخشی بهره می­ برد.

WhatsApp Image 2022-02-10 at 7.32.29 PM

رونمایی از پلتفرم Doctor Process

شرکت فناوران سامانه ­های راهبردی شریف با حضور فعال در نمایشگاه Minex 2021، در جمع مجموعه ­ای از شرکت­ های بزرگ معدنی و فولادی کشور از پلتفرم  Doctor Process رونمایی کرد.

با افتخار میزبانی از:

     ● جناب آقای دکتر شهیدی معاونت محترم وزیر صمت و ریاست  سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی
     ● جناب آقای دکتر شکوری ریاست محترم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
     ● جناب آقای مهندس بهرامن ریاست محترم خانه معدن ایران
     ● جناب آقای دکتر عظیمی مدیر اجرایی طرح احیا معادن کوچک مقیاس ایران