تحقیق توسعه تولید ناخالص ملی

تاثیر تحقیق و توسعه/ اقتصاد دانش بنیان بر تولید ناخالص داخلی

زمان مطالعه: 1 دقیقه

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری وضعیت رفاه و مقدار فعالیت‌ اقتصادی در کشور است. در گذشته  GDP با استفاده از مقدار تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص برای یک کشور  تعریف شده است، و تاثیر هزینه تحقیق و پژوهش به دلیل احتمال محاسبه دوباره تاثیر کالا یا خدمات در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی دیده نشده است. با این اوصاف تاثیر هزینه تحقیق و پژوهش تا سال 2013 در اندازه‌گیریGDP  در نظر گرفته نشده است.

در آمریکا سال 2013 هزینه تحقیق و پژوهش به عنوان سرمایه‌گذاری شناخته شد، در نتیجه بعد از آن هزینه تحقیق و پژوهش به عنوان گزینه‌ای موثر بر تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این موضوع همچنین جدا از آمریکا در سال 2009 در کمیسیون آماری سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت، که با در نظر گرفتن تحقیق و پژوهش به عنوان زمینه سرمایه گذاری به صورت میانگین 3.5 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حاصل شد.

در شکل زیر درصد هزینه مقدار تولید ناخالص داخلی ایران برای تحقیق وتوسعه در سال‌های 2002 تا 2019 نمایش داده شده است، این درصد به عنوان شاخص شدت تحقیق و توسعه و به عبارتی رشد شرکت‌های دانش بنیان در داخل کشور می‌باشد:

تحقیق توسعه تولید ناخالص ملی
درصد GDP اختصاص داده شده به تحقیق و پژوهش در ایران از سال 2002 تا 2019 (World bank)

 

مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار این شاخص در سال 2019 برابر 0.8 درصد می‌باشد، که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مقدار پایینی می‌باشد.

#اقتصاد دانش بنیان

#تحقیق و توسعه

#تولید ناخالص داخلی (GDP)

#شدت تحقیق و توسعه

منبع:                                                                                                                 

data.worldbank.org

Impact of Including R&D in GDP (stlouisfed.org)

برچسب ها: بدون برچسب

نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *