WhatsApp Image 2022-09-12 at 3.15.06 PM

حضور پلتفرم دکتر پرسس در دوازدهمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران

شرکت فناوران شریف در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران حضور پیدا کرد .این شرکت با معرفی توانمندی های پلتفرم راهکارهای فناورانه و دانش بنیان دکتر پروسس به مراجعین غرفه خود راه حل های فناورانه برای کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی خطوط تولید صنعتی را ارائه می دهد. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برقرار است.
 

news-drprocces

استقبال زیاد بازدیدکنندگان از رونمایی سامانه دکتر پروسس در نمایشگاه شهر هوشمند

دکتر پروسس با بهره گیری از دانش فنی روز تیم خود در چهار حوزه می تواند به بهبود فرآیند و بازدهی خط تولید یک مجموعه صنعتی کمک نماید. حوزه های بهبود فرآیندهای صنعتی، مدیریت آب و انرژی،مدیریت محیط زیست و در نهایت هوشمندسازی.
معرفی این قابلیت ها در نمایشگاه شهر هوشمند منجر به حضور طیف های مختلفی از صنعتکاران، متخصصان و مدیران در غرفه در نظر گرفته شده برای دکترپروسس شد و زمینه های همکاری خوبی را برای آینده ایجاد نمود.

تیم دکتر پروسس در حال پیگیری پیشنهادهای ارائه شده و ایجاد یک خط ارتباطی پایدار و قدرتمند با صنایع مختلف است تا بتواند نقش خود را در حوزه توانمندتر سازی صنعت کشور به خوبی ایفا کند.