اینترنت اشیا صنعتی چیست ؟

اینترنت اشیا صنعتی, (IIoT) در واقع یک کاربرد خاص در IoT در حوزه صنایع و تولیدی محسوب می شود. بنابراین از همان فلسفه پیروی کرده و شامل شبکه ای از تجهیزات متفاوت است که با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات متصل شده اند و قابلیت پایش، جمع آوری، تبادل داده ها و تحلیل آن ها را فراهم می سازد. آنچه در IIoT صورت می پذیرد در واقع اتصال ماشین ها و تجهیزات هوشمند، تحلیل پیشرفته داده ها و کارکنان در محیط کار است که با ایجاد بینش عمیق در فرآیندها، امکان تصمیم گیری های آگاهانه تر و سریعتر در حوزه کسب و کار را مهیا می سازد.

اینترنت اشیا صنعتی در صنعت موجب افزایش تولید, دقت در کیفیت و نظارت بر آن و هم چنین افزایش ایمنی کارکنان و اپراتورهای دستگاه ها می‌شود. امروزه اینترنت صنعتی اشیا در اغلب حوزه های صنعت وارد شده و بیش از پیش جایگاه و اهمیت خود را نشان داده است. کاربردهای  IIoT را می توان در دسته های زیر به صورت عمده قرار داد:

راهکارهای موجود