هوشمندسازی کشاورزی و مزارع (SMART AGRICULTURE)

 
 

کنترل محصولات کشاورزی به منظور اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات و کاهش تلفات

 • امروزه هوشمند سازی محصولات کشاورزی در اقصی نقاط جهان, بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعاتی هم‌چون کیفیت و حجم آب , رطوبت خاک و شرایط آب و هوایی به کشاورز کمک می‌کند به صورت برنامه ریزی شده و با حجم مورد نیازی آبیاری نماید. در نتیجه خطای انسانی کاهش می‌یابد.
 • پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:
 • کیفیت آب: دمای آب –  PH – رسانندگی الکتریکی(EC)  -اکسیژن ترکیب شده در آب
 • پارامترهای خاک و برگ‌ها: دمای خاک – رطوبت خاک – رطوبت برگ‌ها
 • شرایط آب و هوا: دمای هوا – رطوبت – جهت وزش باد – مقدار وزش باد – سنجش تابش نور
 • اطلاعات بالا توسط سنسورها در ترمینال‌ها جمع آوری می‌شوند و اطلاعات از ترمینال‌ها توسط WIFI به مسیریاب (router) ارسال می‌شوند. سپس اطلاعات به سمت سرور ارسال شده و اطلاعات هر سنسور به همراه محل جغرافیای آن را بر روی وب قابل مشاهده خواهد شد.

 

هوشمندسازی سیستم آبیاری کیوی

 • کیوی از میوه‌های حساس می‌باشد که کیفیت آن با اندازه و قطر و طعم شیرینی‌اش سنجیده می‌شود. برای حاصل شدن بهترین کیفیت این محصول لازم است کشاورز با داشتن اطلاعات دقیق آبیاری,  محصول را بهبود بخشد. نتیجه این امر کاهش تلفات و افزایش کیفیت محصولات می گردد.
 • پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:
 • رطوبت خاک – دما و رطوبت هوا – قطر میوه
 • جمع آوری اطلاعات سنسورها از طریق اتصال آن‌ها به IP ترمینال با پروتکل RS232 و یا RS485 صورت می پذیرد. انتقال اطلاعات از ترمینال ها به دو روش امکان پذیر است:
 • 1. اطلاعات گردآوری شده به کمک شبکه مخابراتی 3G و یا GPRS به سرور ارسال می شوند.
 • 2.در ترمینال های که قابلیت اتصال به شبکه sigfox در آنها دیده شده است، با اتصال به این شبکه، اطلاعات را به سرور ارسال می کنند. زیرساخت sigfox شامل دکل های مخابراتی برای ایجاد پوشش ارتباطی و پلتفرم برای مدیریت شبکه، نقاط و داده ها می باشد.

راهکارهای موجود