طراحی و بهینه سازی فرآیند

       ● بررسی وضعیت موجود فرآیند و شناسایی نقاط ضعف و قوت

       ● بازنگری در طراحی فرآیندها

       ● ارائه راهکار جهت بهينه‌سازي كارخانه‌ و خطوط در حال فعالیت

       ● امکان سنجی طراحی و بومی سازی فناوری های نوین

       ● بررسی امکان به روز رسانی ماشین‌آلات خط تولید

هوشمندسازی

هدف اصلی پروژه ­های بهبود فرآیند دکتر پروسس در صنایع مختلف افزایش بهره­ وری و کاهش هزینه­ ها می ­باشد. فعالیت های بهبود فرآیند دکتر پروسس در 3 دسته زیر انجام می­ شود.

طراحی و بهینه سازی فرآیند

       ● بررسی وضعیت موجود فرآیند و شناسایی نقاط ضعف و قوت

       ● بازنگری در طراحی فرآیندها

       ● ارائه راهکار جهت بهينه‌سازي كارخانه‌ و خطوط در حال فعالیت

       ● امکان سنجی طراحی و بومی سازی فناوری های نوین

       ● بررسی امکان به روز رسانی ماشین‌آلات خط تولید

خدمات ما برای کسب و کار شما