بهینه سازی و بروزرسانی فرآیند

برخی از خطوط فرآوری صنعتی از هزینه­های جانبی بالایی برخوردار بوده و این امر باعث شده است که هزینه تمام شده محصولات آن­ها در بازار نیز افزایش پیدا کند که در مقایسه با رقبای صنعتی خود در بازار به عنوان یک امتیاز منفی در نظر گرفته می­شود.  

هزینه جانبی صنایع می­تواند ناشی از موارد ذیل باشد:

  • بالا بودن طول عمر سامانه­های استفاده شده در خط تولید صنعتی و فاصله گرفتن از حالت بهینه عملیاتی
  • عدم طراحی اولیه بهینه خط تولید
  • بالا بودن محصولات جانبی و با ارزش افزوده پایین در مجموعه خطوط صنعتی